SỐNG LỜI CHÚA

"Này bà, bà có lòng mạnh tin".

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa".

"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng".

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".

"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác".

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

"Ta là cửa chuồng chiên".

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

"Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa".

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi".