SỐNG LỜI CHÚA

"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới".

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới".

"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho".

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".

"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng".

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".

"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".

"Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".

"Này bà, bà có lòng mạnh tin".

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa".

"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng".

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".