Giáo Hạt Dakmil

Hội Các Bà Mẹ Công giáo Thổ Hoàng mừng lễ Monica

Lúc 4 giờ 45 ngày 28.08 năm 2017, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành đã long trọng cử hành thánh lễ mừng thánh Nữ Monica, quan thầy của các bà mẹ Công Giáo, mừng kỷ niệm Hội Các Bà Mẹ Giáo xứ tròn 20 tuổi.

GX. Thổ Hoàng: Các bà mẹ Toán I mừng lễ thánh Louis

Lúc 4 giờ 45 sáng thứ tư ngày 23.08.2017, hơn 100 mẹ chị thuộc toán 1, giáo họ Phêrô Nguyễn Khắc Tự  đã hân hoan quy tụ về nhà thờ hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Louis, vua nước Pháp,  một vị thánh nổi bật thời Trung Cổ, các bà mẹ toán I đã nhận ngài làm quan thầy bảo trợ.

Thánh lễ mừng Kim khánh GX. Xã Đoài

Sáng ngày 22. 8. 2017, toàn thể giáo xứ Xã Đoài hân hoan đón ĐGM giáo phận, quý linh mục, tu sỹ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và quý khách chia sẻ niềm vui mừng Kim khánh giáo xứ Xã Đoài.

GX.Thổ Hoàng: Hồng ân 155 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản  ban Bí Tích Thêm Sức cho 155 em tại GX. Thổ Hoàng

Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Vĩnh Khấn của thầy Antôn Hoàng Anh Hà.

ngày 16 tháng 8 năm 2017, niềm vui nối tiếp niềm vui,  giáo xứ Xuân Lộc lại hân hoan hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn của thầy Antôn Hoàng Anh Hà thuộc Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế , đã được lãnh hồng ân vĩnh khấn

Giáo xứ Vinh Hương - Mừng 60 năm thành lập

9 giờ 00 ngày 20.07.2017, thánh lễ Bế mạc Năm Thánh do Đức cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế, có cha Chưởng ấn giáo phận và cũng là cha nguyên quản xứ Vinh Hương Fx Nguyễn Kim Long, cha quản hạt Đăkmil Phaolô Nguyễn Thư Hùng và 35 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Lễ thánh Antôn - Bổn mạng giáo xứ Đức Lệ

Thánh lễ do cha Tổng đại diện, Stêphanô Nguyễn Văn Đậu chủ tế và 12 linh mục đồng tế, cùng đông đảo tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Nam Xuân

Sáng ngày 13.5.2017, hàng vạn tín hữu khắp nơi thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột và các Giáo phận Sàigòn, Xuân Lộc đã tìm về bên Mẹ Fatima - Nam Xuân để hành hương và tham dự Thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ chăn cừu là Lucia, Giaxinta và Phanxicô.

Giáo xứ Xuân Hòa - Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Phêrô Hoàng Đức Lợi

Tân linh mục Phêrô Hoàng Đức Lợi sau khi được Đức cha Alexis Shirahama Mitsu, Giám mục giáo phận Hiroshima, Nhật Bản truyền chức linh mục cho ngài vào ngày 20.03.2017 tại nhà thờ Okayama. Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 20.04.2017, Cha trở về quê hương và dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Xuân Hòa, giáo hạt Đăkmil.

CHẦU THÁNH THỂ GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

Theo lịch phụng vụ Gp Banmêthuột, Chúa nhật thứ V Mùa chay 02/04/2017, Giáo xứ Đức Hạnh, Giáo Hạt Đakmil được vinh dự chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.