• Thánh Giuse Thợ
  27.01.2008

  X. Đăk Ơ, H. Phước Long, Bình Phước

  0651. 372.0000
  Đaminh Lê Văn Thế
  2008
 • Thánh Giuse Thợ
  27.01.2008

  X. Đăk Ơ, H. Phước Long, Bình Phước

  0914.130.132
  Đaminh Lê Văn Thế
  2008
 • Thánh Tâm Chúa GIÊSU
  15/08/1958

  P. Long Phước, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

  06513. 775301
  Giuse Trịnh Minh Thanh
  2016
 • Đức Mẹ hồn xác lên trời
  01.05.1957

  P. Phước Bình, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

  2017
 • Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
  28.02.2006

  Thôn 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

  G.B. Nguyễn Văn Liêm
  2009
 • Thánh Giuse
  1957

  P. Long Phước, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

  Giuse Lưu Thanh Kỳ
  2016
 • Thánh Annê Lê Thị Thành
  24.4.1994

  Ấp 7, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

  G.B. Nguyễn Văn Hậu
 • Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh
  11.12.1994

  Giáo họ Tân Lợi, Hạt Phước Long, Giáo Phận Banmêthuột.

  G.B. Nguyễn Văn Hậu
 • thánh Gioan Baotixita
  1954

  Thôn Bình Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

 • Kitô - Vua vũ trụ
  20.11.1967

  Thôn Nhơn Hoà I, Xã Long Giang, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

  Phêrô Hoàng Khắc Dũng
  2013
 • Thánh Tâm
  1992

  Thôn Tân Long, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

  Giuse Phan Văn Phúc
  2014
 • Đức Mẹ Sầu Bi
  1958

  Xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước

  P.X. Nguyễn Ngọc Hoàng
  2011
 • Mẹ Thiên Chúa
  2000

  xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

  2016
 • Thánh Giuse
  2006

  Thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

  Giuse Vũ Đức Hướng
  2006
 • Thánh Phêrô và Phaolô
  01.04.2008

  Thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

  Giuse Hồ Ngọc Vũ
  2015
 • Thánh Anrê Dũng Lạc
  1960

  P. Thác Mơ, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

  Phêrô Ngô Anh Tấn
  2016
 • Các thánh Tử đạo Việt Nam
  01.09.1957

  Xã Phước Tín, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

  Giuse Trần Ngọc Cầu
  2016
 • Thánh Giuse
  1957

  P. Phước Bình, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

 • Thánh Giuse
  1964

  T. An Lương, Xã Long Giang, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

  Phêrô Hoàng Khắc Dũng
 • Thánh Giuse
  10.04.2007

  Kp. Sơn Long, P. Sơn Giang, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

  2015
 • Thánh Giuse thợ
  04.09.2007

  xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

  2015
 • Thánh Gia
  04.09.2007

  Tt. Thanh Bình, huyện Bù Đốp, Bình Phước

  P.X. Nguyễn Ngọc Hoàng