Video : Đêm diễn nguyện & Thánh lễ mừng Kim khánh GX . Xã Đoài

Video : Đêm diễn nguyện & Thánh lễ mừng Kim khánh GX. Xã Đoài, Giáo Hạt Dakmil, GP. Ban Mê Thuột. Chương trình diễn nguyện bắt đầu từ 19g30 ngày 21. 8. 2017, tại nhà thờ giáo xứ Xã Đoài. (do Ban VHTT - GP. BMT thực hiện)