Thông báo về Đại Hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 51

Cha Tổng Đại diện sẽ lo liệu việc đăng ký đi Cebu, Philippines cho những các linh mục, tu sĩ và giáo dân muốn tham dự Đại hội Thánh Thể tại Cebu vào tháng 1/2016

 

 

Nguồn: 
TGM SAIGON