THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT – Ngày 25.9.2014