Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa của tân Linh mục Giuse Trần Thanh Hải, SVD.

Vào lúc 9 giờ ngày 03.1.2017, Giáo xứ Thổ Hoàng được đón tiếp quý cha, quý tu sỹ nam nữ cùng hơn 1000 giáo dân trong và ngoài giáo xứ để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa của cha Giuse Trần Thanh Hải,SVD, người con của giáo họ Phaolô trở lại, giáo xứ Thổ Hoàng. Đây là người con thứ 10 của giáo xứ được lãnh nhận hồng ân linh mục.
- Tân linh mục Giuse Trần Thanh Hải sinh Ngày 21 tháng 09 năm 1982.
- Nhập Đệ Tử Viện dòng Ngôi Lời Giuse Nha Trang năm 2002.
- Tháng 7 năm 2008 tuyên khấn lần đầu
- năm 2010-2012 theo chương trình OTP của nhà dòng, tại Philippines.
- Ngày 15 tháng 6 năm 2015 tuyên khấn trọn đời.
- Ngày 10/12/2015 chịu chức Phó Tế tại Học viện Ngôi Lời Sài Gòn.
- Lãnh  nhận chức linh mục ngày 29 tháng 12 năm 2016 tại nguyện đường dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa Sài Gòn, do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn truyền chức, với châm ngôn sống đời linh mục: “Cha đã yêu con bằng mối tình muôn thuở " (Gr 31,3).

Đồng tế với tân linh mục Giuse trong thánh lễ tạ ơn hôm nay có 20 cha gồm quý cha dòng Ngôi Lời Giuse, quý cha quê hương, cha GB Nguyễn Hữu Duy, phó giám tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam, cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện, quản xứ tiên khởi của giáo xứ Thổ Hoàng, quản xứ Kim Châu, quản hạt Giang Sơn.

Trong bài giảng lễ, cha GB Nguyễn Hữu Duy, đã mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô:“Tôi yêu cầu anh em hãy là những mục tử mang nặng mùi con chiên của mình”.Để có mùi của chiên, linh mục phải sống dấn thân trọn vẹn cho cộng đoàn giáo xứ. Linh mục phải  chung sống với đàn chiên, phải hiện diện giữa đàn chiên, chăm sóc và bảo vệ chiên, phục vụ sự hiệp nhất của đoàn chiên, đồng hành và phục vụ đến mức độ sống chết vì đàn chiên, Mục tử vì đàn chiên chứ không phải đàn chiên vì mục tử, theo gương Mục Tử Tối Cao là Chúa Giêsu ……

Cuối thánh lễ, tân Linh mục đọc lời cảm ơn đến Cha nghĩa phụ, quý Cha giáo, quý Cha đồng tế, gia đình, ân thân nhân và cộng đoàn đã cầu nguyện và giúp đỡ để ngài có được ngày hôm nay.

Hình ảnh: Hoàng Gia
Bài Viết:Hồng Bính