Phêrô Đỗ Đình Dục

Năm sinh: 
23.07.1967
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Quản xứ Ea Tul
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ EA TUL
Địa chỉ: 

Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M’gar, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0500.3533 121
Điện thoại: 
0169.5511 567
Email: 
petdinhduc [at] yahoo [dot] com