Nghi thức và Thánh lễ an táng Đức Cha cố Giuse Nguyễn Tích Đức

Lúc 7g30 ngày 26. 5. 2011, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã chủ sự nghi thức di quan.
Linh cữu của Đức cha cố Giuse được quí Tổng Giám mục, Giám mục, quí linh mục, huyết tộc và linh tông của Đức cha cố rước về lễ đài, đi giữa đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Trước thánh lễ an táng, linh mục FX. Nguyễn Kim Long đọc tiểu sử cố Giám mục Giuse, đọc những điện văn phân ưu  (click xem bản văn)  và giới thiệu các thành phần tham dự trong thánh lễ hôm nay.


Sau khi Đức Tổng Giám mục Phêrô niệm hương trước linh cữu Đức cha cố Giuse, thánh lễ đồng tế do Đức cha Vinh Sơn chủ tế…Cùng đồng tế với Đức cha Vinh Sơn có Đức tổng Giám mục Phêrô Nguyên Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội – Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục GP. Nha Trang, nguyên Giám Quản Banmêthuột, nguyên Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, GP. Bắc Ninh, Tổng Thư ký HĐGMVN. Và quí Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục GP. Kontum, Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục GP. Hải Phòng, Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục GP.Cần Thơ, Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục GP. Đalạt, Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GP. Đà Nẵng, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục GP.Lạng Sơn, Giuse Nguyễn Năng, Giám mục GP. Phát Diệm, Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó GP. Qui Nhơn, Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục phó GP. Phú Cường, PX. Nguyễn Quang Sách, nguyên Giám mục GP. Đà Nẵng, trên 200 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân.

ĐGM Phalô Nguyễn Văn Hòa chia sẻ bài Tin Mừng (Ga 12, 23 - 28) ( Click xem bài giảng)

Sau thánh lễ linh mục Tổng Đại diện có đôi lời tâm tình với Đức cha cố Giuse (Click xem tại đây)

Lời cảm tạ  của Đức cha Giáo phận Banmêthuột (Xin click tại đây)

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                 

                   

                

                                                                   

               

                            ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục GP. Dalat làm phép huyệt

               

              

                 

(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY)