Lịch Phụng vụ tháng 11

Lịch Phụng Vụ Tháng 11. 2015

Ý CẦU NGUYỆN:

 

Ý chung: Cầu cho nền văn hoá gặp gỡ: Xin cho chúng ta biết cởi mở trong việc gặp gỡ cá nhân và đối thoại với tất cả mọi người, kể cả những người có những niềm tin khác với chúng ta.

 

Ý truyền giáo: Cầu cho các mục tử của Giáo Hội: Xin cho tất cả các mục tử của Giáo Hội, với lòng yêu mến sâu xa đoàn chiên của mình, luôn đồng hành với họ trên mọi nẻo đường và giúp cho niềm hy vọng của họ luôn sống động.

 

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

1/11

20

Tr

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14 ; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

MTC:

LƯU Ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

2

21

Tm

Thứ Hai. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, vv..., 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

3

22

X

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần III. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Thánh vịnh tuần III. Rm 12,5-16a ; Lc 14,15-24.

* Bổn mạng: GX Thuận Phú (ĐX)

4

23

Tr

Thứ Tư. Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
Rm 13,8-10 ; Lc 14,25-33.

5

24

X

Thứ Năm đầu tháng. Rm 14,7-12 ; Lc 15,1-10.

6

25

X

Thứ Sáu đầu tháng. Rm 15,14-21 ; Lc 16,1-8.

7

26

X

Thứ Bảy đầu tháng. Rm 16,3-9.16.22-27 ; Lc 16,9-15.

8

27

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.
1V 17,10-16 ; Dt 9,24-28 ; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44).
(Không cử hành lễ Thánh Martinô, giám mục).

MTC: GX Kiến Hòa (GN) - GX Đức Hạnh (PL) - GH Tân Hòa (GX Tân Lợi - MT) - GH Trinh Vương (GX Phúc Thành -Dakmil) - GH Tân Lợi (GX Tân Lập - ĐX)

9

28

Tr

Thứ Hai. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12 ; 1Cr 3,9b-11.16-17 ; Ga 2,13-22.

10

29

Tr

Thứ Ba. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Kn 2,23-3,9 ; Lc 17,7-10.

11

30

Tr

Thứ Tư. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Kn 6,1-11 ; Lc 17,11-19.

12

01/10

Đ

Thứ Năm. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Kn 7,22-8,1 ; Lc 17,20-25.

13

02

X

Thứ Sáu. Kn 13,1-9 ; Lc 17,26-37.

14

03

X

Thứ Bảy. Kn 18,14-16;19,6-9 ; Lc 18,1-8.

15

04

X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Đn 12,1-3 ; Dt 10,11.14-18 ; Mc 13,24-32.
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991).
* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

MTC: GX Nhơn Hòa (PL) - GH Thánh Mẫu (Phúc Lộc - Dakmil) - GX Nghi Trung (GN) - GH Long Hà (Bù Nho - PL) - Lưu xá Đăng Khoa.

16

05

X

Thứ Hai. Thánh nữ Margarita Scotland và Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64 ; Lc 18,35-43.

17

06

Tr

Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabéth Hungari. Lễ nhớ. 2Mcb 6,18-31 ; Lc 19,1-10.

18

07

X

Thứ Tư. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). 2Mcb 7,1.20-31 ; Lc 19,11-28.
(hay lễ về hai thánh Tông Đồ: Cv 28,11-16.30-31 ; Mt 14,22-33).

19

08

X

Thứ Năm. 1Mcb 2,15-29 ; Lc 19,41-44.

20

9

X

Thứ Sáu. 1Mcb 4,36-37.52-59 ; Lc 19,45-48.

21

10

Tr

Thứ Bảy. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50.

22

11

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Đn 7,13-14 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37. (Không cử hành lễ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo).

MTC: GX Khắc Khoan (Đức Hạnh - PL) - GH Bom Bo (Đăk Nhau - ĐX) - GH Long Tân ( Bù Nho - PL)

* Bổn mạng: Giáo xứ Kitô Vua (Dakmil) - Giáo xứ Nhơn Hòa (PL)

23

12

X

Thứ Hai. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Thánh vịnh tuần II. Đn 1,1-6.8-20 ; Lc 21,1-4.

24

13

Đ

Thứ Ba. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90).

*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

25

14

X

Thứ Tư. Thánh Catarina Alexandri, trinh nữ, tử đạo (Đ). Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 ; Lc 21,12-19.

26

15

X

Thứ Năm. Đn 6,12-28 ; Lc 21,20-28.

27

16

X

Thứ Sáu. Đn 7,2-14 ; Lc 21,29-33

28

17

X

Thứ Bảy. Đn 7,15-27 ; Lc 21,34-36.

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2015

 

Tin/Bài liên quan