LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9.2014

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9.2014

05 12

Thứ Sáu.

CMTC  
Bổn mạng
Cầu cho Lm Pet. Trần Anh Kim (+1989)

07 23

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Thuận Hòa (CT)
GH: Tân Điền (Gx. Tân Lập - ĐX)
Bổn mạng  
Cầu cho  

05 10

14 21 CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

CMTC GH: Hòa Nam (Gx.Thánh Linh - MT)
GH: Sơn Giang  (Gx.Nhơn Hoà - PL)
GH: Thanh Lâm (Gx. Vinh An - ĐM)
Bổn mạng  
Cầu cho Lm JB. Nguyễn Quang Diệu (+1976)

15 22

Thứ Hai. LỄ MẸ SẦU BI

CMTC  
Bổn mạng Giáo xứ Châu Ninh (PL)
Cầu cho  

21 28

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Công Chính (BH)
GX: An Bình (PL)
Bổn mạng

Quý Cha:

Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Phú Cường,OSB

Cầu cho  

23 30

Thứ Ba.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Đức Cha Cố
Giuse Trịnh Chính Trực (+2011)
27 04-09

Thứ Sáu.  THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ 

CMTC  
Bổn mạng

ĐỨC CHA GIÁO PHẬN

Cha Mai Hoài Thương, CM

Cầu cho  

28 05

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Vinh Phước (BH)
GX: Phúc Lộc (ĐM)
GH: Thuận Phúc (Thuận Hiếu - CT)
Bổn mạng  
Cầu cho  

29 06

Thứ Hai. Thánh Micae

CMTC  
Bổn mạng Cha Trần Kim Chinh
Cha Trần Thế Hải
Cầu cho