LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 8.2014

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 8.2014

01 08

Thứ Sáu

Thánh Alphongsô Maria Ligôri, Giám mục tiến sĩ Hội Thánh

CMTC  
Bổn mạng
Cầu cho Lm Phaolô Nguyễn Công Minh (+2013)

03 08

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Thuận Hiếu (CT)
GX: Châu Sơn (MT)
GX: Thuận Phú (ĐX)
GH: Thanh Sơn (Gx. Vinh An - PL)
Bổn mạng
Cầu cho Lm JB. Trần Thanh Ngoạn (+1983)

04 09

Thứ Hai. Thánh Goan Vianey,

CMTC  
Bổn mạng Cha Ngô Hồng Phúc, SVD
Cầu cho Đức Cha Cố
Phêrô Nguyễn Huy Mai (+1990)

05 10

Thứ Ba.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Phêrô Phạm Quang Tạo (+1991)

07 12

Thứ Năm. 

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Giuse Hoàng Y (+1969)

08 13

Thứ Sáu. THÁNH ĐAMINH
 

CMTC  
Bổn mạng

Đức Ông Hà Duy Khâm

Quý Cha:

Nguyễn Văn Thành

Vũ Đức Hậu

Trần Đình Thăng

Phạm Sĩ Hiện

Hoàng Văn Châu, TSVN

Mai Xuân Nam

Lê Văn Đức, SVD

Lê Văn Thế

Đỗ Thanh Huynh, CM

Đinh Công Tiến

Nguyễn Đạt Tam, CM

Phạm Bá Tòng

Giáo xứ: Bùi Phát (GN)

Cầu cho  

13 09

10 15 CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Tân Tiến (PL)
GH: Phanxicô (Châu Sơn) (MT)
Bổn mạng  
Cầu cho  
15  20

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

CMTC  
Bổn mạng Gx. Thuận Hòa (CT)

Gx. Gia Nghĩa (GN)

Gx. Vinh Quang (BH)

Gx. Thiên Ân (GN)

Gx. Giang Sơn (GS)

Gx. Tân Lập (ĐX)

Gx. Đức Hạnh(ĐM)

Gx. Thuận Lợi (ĐX)

Gx.Phúc Bình (ĐM)

Gx. Phước Sơn (PL)

Gx. Xuân Lộc (ĐM)

Cầu cho  

16 21

Thứ Bảy

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Phaolô Võ Quốc Ngữ (+2007)

17 22

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Kim Phát (GS)
GH: Tân Hòa (Gx. Tân Lập - ĐX)
Bổn mạng  
Cầu cho  

20 25

Thứ Tư.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Gioan Baotixita Trần Ngọc Kha (+2012)

24 29

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Buôn Hằng (CT)
GX: Đoàn Kết (MT)
GH: Bình Minh (Đăk Nhau - ĐX)
Bổn mạng  
Cầu cho  

26 02-08

Thứ Ba.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Dom. Đào Công Roanh

28 04

Thứ Năm. LỄ THÁNH AUGUSTINÔ

CMTC  
Bổn mạng

Giáo xứ :Phú Lộc (BH)

Cha Hoàng Đức Toàn

Cầu cho  

31 07

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

CMTC GH: Đồng Tâm (Gx. Đồng Xoài )(ĐX)
Bổn mạng  
Cầu cho