LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7.2014

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7.2014

06 10

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Duy Hòa (MT)
GX: Nghĩa Trung (ĐX)
GH: Vinh Đức (Gx. Vinh An - ĐM)
Bổn mạng  
Cầu cho  

12 16

Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ HOÀNG KHANH

CMTC  
Bổn mạng Giáo Xứ Vinh Trung (GS)
Cầu cho  

13 17

CHÚA NHẬT 15  THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Buôn Hồ  (BH)
GX: Phú Long (CT)
Bổn mạng  
Cầu cho  

14 18

Thứ Hai. Lễ Thánh M. Max Kolbê

CMTC  
Bổn mạng Cha Ngô Quang Túy, Xitô PS
Cầu cho  

18 22

Thứ Sáu.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Ernest Nguyễn Văn Nhường (+2001)

20 24

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Thiên Đăng (BH)
GX: Eakmar (GS)
Bổn mạng  
Cầu cho  
24 28

Thứ Năm.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Gioan Hồ Hán Thanh (+1997)

25 29

Thư Sáu. T. GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

CMTC  
Bổn mạng Cha Phạm Xuân Lương
Cầu cho  

27 31-07

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Tình Thương (CT)
GX: Phước Sơn (PL)
GH: Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - MT)
GH: Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân - GN)
GH: Bình Tâm (Gx. Phước Bình - PL)
Bổn mạng  
Cầu cho