LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2014

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2014

01 04-05

CN. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

CMTC TV: Thiên Hòa (CT)
GX: Quảng Nhiêu (BH)
GX: Hòa Tiến (GN)
GX: Thanh Hòa (PL)
GH: Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức – BH)
 
Bổn mạng Giáo xứ Thiên Đăng (BH)
Cầu cho  

08 11

CHÚA NHẬT LỄ
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CMTC GX: Bù Nho (PL)
GH: Kim Thành  (Gx. Kim Phát - GS)
GH: Thánh Gia  (Gx. Phúc Lộc – ĐM)
 
Bổn mạng Giáo xứ Thánh Linh (MT)
Cầu cho  

13 6

Thứ Năm. LỄ THÁNH ANTÔN PAĐÔVA

CMTC  
Bổn mạng

Quý Cha:
Hồ Quang Hải  -  Phạm Quang Lâm
Nguyễn Phi Hùng - Trương Trọng Tài
Nguyễn Văn Huynh - Lê Anh Tuấn
Vũ Thanh Lịch - Hồ Hồng Tú, SVD

Giáo xứ:
Đức Lễ (ĐM), - Nghi Lập (GN),
Nghi Trung (GN), - Xuân Hòa (ĐM)

Cầu cho  

15 18

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA BA NGÔI

CMTC GX: Thuận Tâm (CT)
GX: Kim Mai (MT)
GX: Thiên Hoa (GN)
Bổn mạng  
Cầu cho  

21 24

Thứ Bảy. Thánh Louis Gônzaga

CMTC  
Bổn mạng Cha Trương Sinh, OSB
Cầu cho  

22 25

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
LỄ MÌNH MÁU THÁNH

CMTC NT: Chính Tòa BMT (CT)
GX: Phú Văn (PL)
GX: Tân Hòa (GS)
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Phêrô  Nguyễn Văn Bân (+1991)
24 27

Thứ Ba
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

CMTC
Bổn mạng Quý Cha:

Hà Văn Ánh  - Nguyễn Đình Lượng
Nguyễn Huy Bắc - Hoàng Minh Tâm
Trần Đức Châu - Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Tiến Đạt - Cao Thanh Tâm
Nguyễn Minh Hảo - Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Văn Hậu - Trịnh Đình Thế
Nguyễn Quốc Hưng - Phạm Thế Truyền
Nguyễn Văn Liêm - Trần Thượng Uyển

Giáo xứ:

Ea Tul (BH), - Kim Hòa (GS),
Hưng Đạo (MT), - Vinh Hương (ĐM)

Cầu cho  

27  01-06

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

CMTC  
Bổn mạng Gx: Thánh Tâm (CT)
Gx: Tình Thương (CT)
Gx: Thuận Tâm (CT)
Gx: Kim Phát (GS)
Gx: Bù Đăng (PL)
Gx: Bù Nho (PL)
Gx: Long Điền (PL)
Gx: Phước Tín (PL)
Cầu cho  

28 02

Thứ Bảy. TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

CMTC  
Bổn mạng

Giáo xứ Mẫu Tâm (MT)
Giáo xứ Vinh Hòa (GS)
  

THÁNH IRÊNÊ
Cha Nguyễn Bình Tĩnh

Cầu cho  

29 03

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH PHÊRÔ - PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

CMTC GX: Kitô Vua  (ĐM)
GX: Nghi Lập  (GN)
Bổn mạng

Quý Cha:
Pet. Trần Ngọc Anh - Pet.  Nguyễn Thành Thiện
Pet.  Đỗ Đình Dục - Pet. Lưu Thọ
Pet.  Hòang Khắc Dũng - Pet.  Bùi Văn Thục
Pet.  Cao Tiến Hà - Pet. Nguyễn Thanh Vũ
Pet. Nguyễn Thái Hải - Pet. Ngô Bá Công, SDB
Pet. Nguyễn Minh Hiển - Pet. Nguyễn Văn Phương, OP
Pet.  Nguyễn  Minh Huân - Pet. Cao Dương Đình Thời,OSB
Pet.  Phạm Bá Huỳnh
Pet. Trương Văn Khoa - Paul Nguyễn Thư Hùng
Pet. Trần Bảo Ninh -
Pet. Hoàng Hùng Phi - Paul  Trần Vĩnh Niệm
Pet. Ngô Anh Tấn - Paul Cao Anh Quốc
Pet.  Nguyễn Hùng Tiến - Paul Trần Văn Thanh
Pet. Nguyễn Đức Tuyên - Paul Dương Anh Thơ
Pet. Trần Thanh Trực - Paul Lê Trọng Bình, TSVN
Pet.  Nguyễn Văn Thái - Paul Lê Văn Quyền, CSsR

Giáo xứ:
Buôn Hằng (CT), Thuần Hiếu (CT), Quỳnh Ngọc (MT), Nhân Cơ (GN), Bình Hà (GN), Phúc Lộc (ĐM), Phú Văn (PL)               

Cầu cho Lm JB. Nguyễn Thanh Thiện (+1999)
 

30 04

Thứ Hai

CMTC  
Bổn mạng Cha Hoàng Kim Quang
Cầu cho Lm VS. Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998)