LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2014

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2014

01 03-04

 Thứ Năm. LỄ THÁNH GIUSE THỢ

CMTC  
Bổn mạng

Giáo xứ:
Đoàn Kết (MT)
Đông Sơn (GS)
Hòa Bình (GS)
Thọ Thành (MT)
Hòa An (GN) Thiên Hoa (GN)
Xã Đoài (ĐM)
Đăk Ân (PL)
Nghĩa Trung (ĐX)
Tân Hưng (ĐX)

Cầu cho  

03 05

Thứ Bảy. Thánh Philipphê và Giacôbê

CMTC  
Bổn mạng

Cha Nguyễn Văn Hoàng, TT
Cha Đỗ Đức Hoan, SDB

Cầu cho  

04 05-03

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CMTC GX: Kim Châu (GS)
GX: Tân Lợi (MT)
GX: Xuân Hòa (ĐM)
GX: Bình Hà (GN)
GH: Bình Hưng (Gx. Phước Quả) (PL)
Bổn mạng  
Cầu cho  

10 12

Thứ Bảy.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm. Dom. Trần Khắc Thiệu (+1975)

11 13

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

Quyên góp giúp ĐCV. Sao Biển Nha Trang

CMTC NN: Tòa Giám Mục (CT)
GX: Nghi Xuân (GN)
GX: Tân Lập (ĐX)
Bổn mạng  
Cầu cho  

18 20

CHÚA NHẬT V  PHỤC SINH

CMTC GX: Xuân Lộc (ĐM)
GX: Hòa An (GN)
GX: Giuse (PL)
GX: Sơn Long (PL)
GH: Lộ Đức (Phú Long - CT)
GH: Mỹ Yên (Vinh An – ĐM)
Bổn mạng  
Cầu cho  
23 25

Thứ Sáu.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Đức Cha Cố:
Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011)

25 27

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CMTC GX: Gia Nghĩa (GN)
GX: Phước Tín (PL)
GH: Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu) (CT)
GH: Pơng Drang (Gx. Buôn Hô ) (BH)
Bổn mạng  
Cầu cho  

28 30

Thứ Tư.
CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Phêrô Phạm Hữu Nghi (+1972)

31 03-05

Thứ Bảy.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Giuse Phạm Quang Đoan (+1990)