LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2014

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2014

05 06-03

Thứ Bảy. Lễ Thánh Vinh Sơn Ferrê

CMTC  
Bổn mạng Cha Mai Văn Hòa
Cầu cho  

06 07-03

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Không cử hành lễ
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh

CMTC GX: Vinh Đức (BH)
GX: Hương Sơn (GN)
GX: Đức Hạnh (ĐM)
GX: Phước Long (PL)  
Bổn mạng Giáo xứ An Bình (PL)
Cầu cho Lm Antôn Phạm Ngọc Lan (+1992)

13 14

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  

20 21

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  

27 28

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CMTC GX: Hòa Bình (GS)
GX: Thiên Ân (GN)
GX: Tân Hưng (ĐX)
GX: Phước Quả (PL)
GH: Phú Xuân (Gx. Phú Lộc – BH)
GH: Vinh Sơn (Gx. Phúc Thành – ĐM)
Bổn mạng Bổn mạng Giáo xứ Thiên Hoa (GN)
Cầu cho