LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2014

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2014

02 02-02

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Quảng Đà (ĐM)
Bổn mạng  
Cầu cho  

05 05

Thứ Tư. Lễ Tro

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  

09 09

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CMTC GX: Trung Nghĩa (GN)
GH: Trường Xuân (Gx. Gia Nghĩa - GN)
GH: Long Hưng (Gx. Bù Nho - PL)
Bổn mạng  
Cầu cho  

16 16

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CMTC  
Bổn mạng GX: Chính Nghĩa (MT)
GX: Giang Sơn (GS)
GH: Mân Côi (Gx. Vinh Quang) (BH)
GH: Thiên Phước (Gx. Quảng Phúc – GN)
Cầu cho  

19 19

Thứ Tư. LỄ THÁNH GIUSE

CMTC  
Bổn mạng

Quý Cha:
C. Nguyễn Ngọc Bích
C. Đặng Sĩ Bình
C. Trần Ngọc Cầu
C. Bùi Công Chính
C. Ng. Đình Chung
C. Trần Mạnh Cường
C. Trần Ngọc Đại
C. Phan Quảng Đại
C. Trịnh Văn Hân
C. Đỗ Minh Hiển
C. Phùng Quốc Hiếu
C. Phạm Tấn Hùng
C. Vũ Đức Hướng
C. Nguyễn Văn Khánh
C. Trịnh Văn Kính
C. Lưu Thanh Kỳ
C. Nguyễn Tiến Lễ
C. Nguyễn Quốc Loan
C. Nguyễn Đình Ngọc
C. Vũ Ngọc Nguyên
C. Nguyễn Văn Nghĩa
C. Nguyễn Văn Nhiệm
C. Trần Văn Phúc
C. Phan Thanh Phúc
C. Nguyễn Vinh Quang
C. Nguyễn Ngọc Quế
C. Trần Văn Roãn
C. Nguyễn Tiến Sự
C. Trịnh Minh Thanh
C. Trần Thế Thành
C. Vũ Ngọc Toàn
C. Bùi Văn Trường
C. Trần Hữu Từ
C. Nguyễn Văn Úy
C. Hồ Ngọc Vũ
C. Huỳnh Ngọc Vũ
C. Vũ Hoàng Anh, SSS
C. N. Ngọc Hạnh, TSVN
C. Đỗ Thái Huy, SMMR
C. Nguyễn Văn Huỳnh, SVD
C. Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR
C. Nguyễn Đình Phúc, SDB
C. Nguyễn Quốc Đạt, CM

Giáo xứ:
Buôn Hô (BH)
Công Chính (BH)
Vinh Phước (BH)
Chi Lăng (MT)
Chính Nghĩa (MT)
Tân Lợi (MT)
Bác Ái (ĐM)
Đạo Nghĩa (GN)
Hương Sơn (GN) Quảng Đà (ĐM)
Thổ Hoàng (ĐM)
Giuse (PL)
Phước Bình (PL)
Phước Vĩnh (PL)
Sông Bé (PL)
Sơn Long (PL)
Tân Tiến (PL)

Cầu cho Lm Pet. Lê Hùng Tâm (+1975)

23 24

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CMTC GX: Phú Lộc (BH)
GX: Sông Bé (PL)
Bổn mạng  
Cầu cho  
25 25

Thứ Ba. LỄ TRUYỀN TIN

CMTC  
Bổn mạng

Giáo xứ:

Nam Thiên (BH),

Phúc Thành (ĐM)

Cầu cho  
30 30

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CMTC GX: Vinh Hương (ĐM)
GX: Châu Ninh (PL)
GH: Vinh Hà (Gx. Buôn Hồ – BH)
GH: Kim Tân (Gx.Kim Châu - GS)
Bổn mạng  
Cầu cho