Lịch chầu Thánh Thể tháng 11.2013

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11.2013

03 01-10

 CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C

CMTC GX : Kiến Hòa (GN)
Bổn mạng Thánh Martinô
Giáo xứ Thuận Phú (PL)
Cầu cho  

10 08

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C

CMTC GX : Đức Hạnh (PL)
GH : Tân Lợi (Tân Lập) (PL)
Bổn mạng
Cầu cho  

17 15

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C

Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo VN

CMTC GX : Nhơn Hòa (PL)
GH : Thánh Mẫu (Phúc Lộc) (DM)
GH : Long Hà (PL)
Lưu Xá Đăng Khoa (MT)
Bổn mạng  
Cầu cho  

24 22

 CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA

CMTC GX : Nghi Trung (GN)
GX : Khắc Khoan (Đức Hạnh) (PL)
GH : Bombo (Gx. Đăk Nhau - PL)
GH : Long Tân (Bù Nho) (PL)
Bổn mạng Gx. Kitô Vua (DM)
Gx : Nhơn Hòa (PL)
Cầu cho  

25 23

  LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CMTC  
Bổn mạng Giáo Phận Banmêthuột
Giáo Xứ Quảng Nhiêu (CT), Dũng Lạc (CT), Phước Quả (PL), Phước Long (PL), Hòa Tiến (GN), Kiến Hòa (GN)
Cầu cho  

30 28

 Thứ Bảy. LỄ THÁNH ANRÊ

CMTC  
Bổn mạng Cha Lê Trần Bảo
Cha Trần Xuân Cương
Cha Trần Thế Minh
Cầu cho  
 

 

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  

 

 

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  

27 23

 

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  

28 24

 

CMTC
Bổn mạng  
Cầu cho