GX. Dũng Lạc đón nhận 14 anh chị em tân tòng.

Sau nhiều tháng chuyên cần học giáo lý, lúc 16g00 Chúa nhật ngày 05. 7. 2015, 14 anh chị em tân tòng đã được cha An-tôn Vũ Thanh Lịch, quản xứ giáo xứ Dũng Lạc vui mừng ban Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức, gồm:
1. Phao-lô Nguyễn Ngọc Anh
2. Giuse Y Tương
3. Phê-rô Nguyễn Văn Vương
4.  Phao-lô Trương Hữu Thịnh
5. GB. Nguyễn Đức Việt
6. Giuse Nguyễn Văn Nguy
7. Giuse Trần Đức Viễn
8. Giuse Lê Hiếu Tuấn
9. Anna Lê Thị Ngọc Hân
10. Tê-rê-xa Đào Thị Thúy Thảo
11. Maria Nguyễn Thị Kiều Trang
12. Anna Phạm Thị Lệ
13. Tê-rê-xa Hồ Thị Hồng
14. Maria Hoàng Thị Uyên Phương

Chủ sự nghi thức Rửa tội và Thêm Sức, cha quản xứ ân cần nhắn nhủ : “Qua Bí tích Thánh Tẩy, các con đã thực sự trở trên con cái Thiên Chúa, và được thông phần vào bản tính của Người, các con  trở nên tạo vật mới, tâm hồn các con lúc này thật tinh tuyền. Với ân sủng và sức mạnh của Đức Chúa Thánh Thần, các con hãy cố gắng giữ đời sống trong sạch, thánh thiện để luôn xứng đáng là con cái của Thiên Chúa".

Trong thánh lễ, các anh chị tân tòng được cha chủ tế long trọng trao Mình và Máu Thánh Chúa.
Hôm nay, có 2 người công giáo cũng được nhận lãnh bí tích Thêm Sức, đó là chị Anna Võ thị Bảo Vi và anh Phao-lô Bùi Văn Dưỡng.
Những người thân của các anh chị tân tòng và cộng đoàn đều cầu xin cho các anh chị luôn can đảm giữ niềm tin vào Đức Giêsu Ki-tô trong suốt cuộc đời.

 

Mời xem hình