Giuse Nguyễn Văn Nhiệm

Năm sinh: 
01.01.1973
Năm Linh mục: 
27.8.2007
Chức vụ: 
Quản xứ Thiên Đăng
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
Địa chỉ: 

xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 
0913.353.377
Email: 
josnhiem [at] yahoo [dot] com [dot] vn
Giới thiệu thêm: 

Ngày 24.11.2014: quản xứ Thiên Đăng