Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR

Năm sinh: 
02.03.1971
Năm Linh mục: 
07.12.2005
Chức vụ: 
Chính xứ Ea H'leo
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ EA H'LEO
Địa chỉ: 

Tt. Ea Drăng, huyện Ea H'leo, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0905 740 630
Email: 
hsonhleo [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Mục vụ:

- 2005: Phó xứ Buôn Hô - Quản nhiệm Ea H'leo

- 20.11.2016: Quản xứ Giáo xứ Ea H'leo

- 06.6.2017: Lễ nhậm chức Linh mục quản xứ tiên khởi Giáo xứ Ea H'leo