Giuse Đỗ Minh Hiển

Năm sinh: 
02.09.1968
Năm Linh mục: 
24.11.2000
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Vinh Quang
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ VINH QUANG
Địa chỉ: 

Thị Xã Buôn Hồ, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0984 989 969
Email: 
josminhhien [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Tháng 01.2015: Quản xứ GX. VINH QUANG