GIÁO XỨ EA TUL

Năm thành lập: 
20.09.2007
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gioan Baotixita
Số Giáo dân: 
4360
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ EA TUL

Vào khoảng năm 1956, Cha Ruger Bianchetti (cha cố Bạch) đặt chân đến buôn Niê Ea Sah truyền giáo.

Mãi đến năm 1972, 12 người đầu tiên lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Sau năm 75, việc sống đạo rất khó khăn, giáo dân phải đi bộ 36km đến Trung tâm Mục vụ Sắc tộc để tham dự Thánh lễ.

Năm 1986, Thành lập Giáo họ Ea Tul thuộc Giáo xứ Quảng Nhiêu.

Ngày 15.8.2010: thành lập Giáo xứ, bổ nhiệm Cha Phêrô Đỗ Đình Dục quản xứ.

Số giáo dân hiện nay: 3.500 nhân danh

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2010
Địa chỉ: 

Xã Ea Tul, huyện Cư M'Gar, Đak Lak

Giáo hạt Buôn Hô