Giáo Họ Hòa Nam:140 Anh chị em dân tộc Êđê lãnh nhận Bí tích khai tâm.

Trong tâm tình chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng Sinh đến, vào 14 giờ chiều ngày 11-12-2016 tại nhà thờ Giáo Họ Hòa Nam, cộng đoàn giáo họ hân hoan đón mừng 140 anh chị em dân tộc Êđê gia nhập hội thánh công giáo.    
Chủ sự nghi thức ban bí tích khai tâm do cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP. Tham dự nghi thức có thày phó tế Micae Phạm Vũ Giang Đình, quý xơ dòng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, quý xơ dòng Vinh sơn, ban hành giáo họ, ban giáo lý, thân nhân và cha mẹ đỡ đầu của các anh chị dự tòng.
Sau các bài đọc Lời Chúa, cha Phêrô ban bí tích thanh tẩy và Bí tích thêm sức cho các anh chị dự tòng. Cha Phêrô nhắc nhủ anh chị em nay trở thành con Chúa hãy cố gắng siêng năng tham dự thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa và sống kết hợp với Chúa để đón nhận muôn ơn lành Ngài ban. Tiếp đến thầy phó tế Micae chủ sự nghi thức hợp thức hóa cho 11 đôi hôn phối.
Nghi thức kết thúc, mọi người ra về trong niềm vui mừng vì gia đình giáo họ có thêm nhiều thành viên mới.

 Tiến Hùng.