CHÚA MÀ LẠI RỬA CHÂN CHO CON SAO?

Chiều nay, thứ Năm Tuần Thánh:  ngày 24/03/2016, đúng 17giờ tại nhà thờ Dũng Lạc, toàn thể giáo dân trong giáo xứ nghiêm trang trong đoàn rước tiến vào nhà thờ. Cha quản xứ An-tôn Vũ Thanh Lịch long trọng cử  hành Thánh lễ Tiệc Ly cùng với cha phó xứ Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn.
Thánh lễ thứ năm tuần Thánh năm nay, trong số 12 vị tông đồ người kinh và người dân tộc, có 4 người nữ. Như đọc được sư thắc mắc của cộng đoàn, nên đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã giải thích cho mọi người hiểu đây là ý của Hội Thánh muốn thể hiện vai trò, tính công bằng giữa nam với nữ cũng như người kinh và đồng bào sắc tộc trong Giáo Hội. (
Thay đổi qui luật về việc chọn những người được rửa chân: Theo quyết định của ĐTC Phanxicô, từ nay nữ giới cũng có thể được chọn vào số người được rửa chân trong Thánh Lễ chiều thứ năm Tuần Thánh.  Hôm 21/01/2016, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thư của ĐTC Phanxicô gửi ĐHY Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích, để thông báo quyết định về vấn đề này, và Sắc lệnh của Bộ Phụng tự thay đổi qui luật trong sách lễ theo cùng chiều hướng trên đây.)

Sau bài Tin Mừng (Ga 13, 1-15), Cha An Tôn nhấn mạnh: “ Qua việc rửa chân cho các Tông Đồ, Chúa Giêsu muốn cho các Tông Đồ và cho cả chúng ta nữa được liên kết thật sự với Người qua Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền chức, đó là việc hiệp thông và trở nên hy tế với Người. Hiệp thông với chính Người là Bánh Trường Sinh và là Linh Mục Thượng Phẩm đời đời. Hy tế là trở nên tấm bánh cho mọi người và phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm hạ. Trước khi Chúa rửa chân cho các môn đệ, Ngài đã cởi áo ra. Việc cởi áo của Chúa chính là sự từ bỏ vai trò của người Thầy để làm người tôi tớ thấp hèn để phục vụ cho những môn đệ của mình. Đây là cách Chúa muốn chúng ta hãy cũng biết từ bỏ những chức vị cao sang để yêu thương, phụng vụ những người nghèo khó, phục vụ anh em mình, bởi : Nếu Thầy là Chúa, là  Thầy mà Thầy còn rửa chân cho an hem, thì anh em phải rửa chân cho nhau. 

Nghi thức rửa chân diễn ra trong tiếng hát của ca đoàn:
“Chúa mà rửa chân cho con sao ?
Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân cho con sao ? Lạy Chúa.
Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh không chung phần với Thầy,
Việc Thầy làm anh không hiểu thấu, nhưng mai này an sẽ hiểu. . .
Thầy ban cho an hem một điều răn mới
Là phải yêu thương nhau, như chính Thầy yêu thương anh em.”

Sau nghi thức phụng vụ Thánh Thể, Cha chủ tế bắt đầu nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa về Nhà Chầu tạm và chầu chung với cộng đoàn.

Sau giờ chầu thiếu nhi là các giờ Chầu Thánh Thể của các hội đoàn kéo dài đến 21g30 cùng ngày.

Ngọc Minh

Mời xem hình