Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 32 TN A

“Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13

Vui Học Thánh Kinh CN 31 TN A

“Anh em chỉ có một vị lãnh đạo,
là Đức Kitô”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 23,10b

Vui Học Thánh Kinh CN 30 TN A

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi,
hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi
và ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,37.39b

Vui Học Thánh Kinh CN 29 TN A

“Của Xêda, trả về Xêda,
của Thiên Chúa , trả về Thiên Chúa”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,21

Vui Học Thánh Kinh CN 28 TN A

“Kẻ được gọi thì nhiều,
mà người được chọn thì ít”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,14

Vui Học Thánh Kinh CN 27 TN A

"Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường."
Tin Mừng thánh Mátthêu 21,42b

Vui Học Thánh Kinh CN 26 TN A

"Nhưng sau đó,
nó hối hận, nên lại đi."
Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29

Vui Học Thánh Kinh CN 25 TN A

"Thế là những kẻ đứng chót
sẽ được lên hàng đầu."
Tin Mừng thánh Mátthêu 20,16a

Vui Học Thánh Kinh CN 24 TN A

“Cha của Thầy ở trên trời
sẽ đối xử với anh em như thế,
nếu mỗi người trong anh em
không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,35

Năm Thánh Kim Khánh Gp. Ban Mê Thuột 1967-2017 Trắc Nghiệm & Ô Chữ

31. Bổn mạng của giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?
      a. Các thánh Nam Nữ
      b. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
      c. Các Thánh Anh Hài Tử Đạo