Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 6 TN B

"Tôi muốn, anh sạch đi!"
Tin Mừng thánh Máccô 1,41

Vui Học Thánh Kinh CN 5 TN B

"Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật,
và trừ nhiều quỷ."
Tin Mừng thánh Máccô 1,34a

Vui Học Thánh Kinh CN 4 TN B

"Tôi biết ông là ai rồi:
ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!"
Tin Mừng thánh Máccô 1,24b

Vui Học Thánh Kinh CN 3 TN B

"Thời kỳ đã mãn,
và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."
Tin Mừng thánh Máccô 1,15

Vui Học Thánh Kinh CN 2 TN B

"Thấy Đức Giêsu đi ngang qua,  ông lên tiếng nói:
"Đây là Chiên Thiên Chúa."
Tin Mừng thánh Gioan 1,36

VHTK lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa B

"Con là Con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về Con."
Tin Mừng thánh Máccô 1,11

Vui Học Thánh Kinh lễ Hiển Linh B

"Họ vào nhà,
thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria,
liền sấp mình thờ lạy Người."
Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11a

Vui Học Thánh Kinh Lễ Giáng Sinh B

"Hôm nay,
một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa."
Tin Mừng thánh Luca 2,11

Vui Học Thánh Kinh CN 4 MV B

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Tin Mừng thánh Luca 1,38

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Vui Học Thánh Kinh CN 3 MV B

"Ông đến để làm chứng,
và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin."
Tin Mừng thánh Gioan 1,7