Học hỏi Kinh Thánh

Vui học Lời Chúa: Chúa nhật II Thường niên - năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 35 – 42)

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa".

Vui học Lời Chúa: Chúa nhật Chúa Hiển Linh - năm B

"Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?

Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông,

nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

Thánh Giuse làm Cha nuôi của Con Thiên Chúa trong âm thầm

Thánh Giuse đã thực thi vai trò làm cha nuôi của Con Một Thiên Chúa. Thánh nhân nuôi dạy trẻ Giêsu trưởng thành về mọi phương diện.

Suy tư về Chúa Ba Ngôi : Ba Ngôi Đức Chúa rất thánh thiêng

Ta đi dần vào với huyền-nhiệm này, bằng vào các tìm tòi/học-hỏi vẫn lặp đi lặp lại liên-hồi...Trước hết, việc này có liên quan đến Thiên-Chúa, Đấng tự tỏ mình Ngài ra với tạo-dựng; và, theo cách độc-nhất, cả với chúng dân Do-thái-giáo như dân riêng Ngài chọn.

Những người Phúc Âm hóa với Thánh Thần

Tông huấn đầu đời giáo hoàng của Đức  Phanxicô có nhan đề là “Evangelii Gaudium” được hầu hết dịch là Niềm vui Tin Mừng, chỉ có vài bản dịch là Niềm vui Phúc âm. Trong chương V của Tông huấn có đầu đề là “Évangélisateurs avec esprit"

Bài Ca Của Đức Maria: Bài Ca Lòng Chúa Xót Thương

Đức Maria đã cất lên bài “Ngợi khen” ca ngợi “lòng Chúa xót thương”. Stanley Jones cho rằng: “Bài ‘Ngợi khen’ này là cuộc cách mạng lớn nhất trong thế giới”.

Đức tin là sức mạnh giải thoát và cứu rỗi

Phúc Âm hôm nay giới thiệu trình thuật sống lại của một bé gái 12 tuổi, con của một trong những trưởng hội đường do thái. Ông gieo mình dưới chân Chúa Giêsu và van nài Người

Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của khoa chú giải Kinh Thánh

ĐTC nói: ”Khoa chú giải Kinh Thánh, trong Giáo Hội và trên thế giới, chu toàn một công tác không thể thiếu được. Thật là một ảo tưởng và tỏ ra thiếu tôn trọng đối với Kinh Thánh được linh hứng khi bỏ qua khoa chú giải...

Các nghĩa của từ “pneuma” (Thần Khí, tâm linh, gió…) trong Tin Mừng Gio-an

Trong Kinh Thánh, danh từ Hy Lạp: “pneuma”, gốc tiếng Híp-ri: “ruah” có nghĩa khởi đầu là “hơi thở”. Danh từ này có nhiều nghĩa và xuất hiện 24 lần trong Tin Mừng thứ tư

“Lời chứng” (marturia) và “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng Gio-an

Danh từ “lời chứng” (marturia) xuất hiện 14 lần trong Tin Mừng Gio-an ở các nơi: 1,7.19; 3,11.32.33; 5,31.32.34.36; 8,13.14.17; 19,35; 21,24. Đề tài này sẽ được trình bày trong năm mục