Giáo Hạt Chính Tòa

Hình ảnh ngày Chầu Lượt tại giáo họ Duy Linh

Hình ảnh ngày Chầu Lượt tại giáo họ Duy Linh

Ngày Chầu lượt tại GX. Dũng Lạc

Chúa nhật thứ XXVII thường niên năm A, giáo xứ Dũng Lạc hân hoan Chầu Lượt thay mặt giáo phận Ban Mê Thuột.

Hội Hiền Mẫu Dũng Lạc mừng lễ bổn mạng

Lúc 17g30 ngày 15. 9. 2017, Hội Hiền Mẫu giáo xứ Dũng Lạc, thuộc hạt Chính Tòa, đã long trọng mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Sầu Bi.

GX. Dũng Lạc : Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý

Sáng Chúa nhật ngày 10. 9. 2017, giáo xứ Dũng Lạc thuộc Hạt Chính Tòa BMT đã long trọng tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới 2017 – 2018

Video :Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm Kim khánh giáo họ Lộ Đức

Sáng ngày 16. 8. 2017, ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột làm phép tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức, và chủ tế thánh lễ mừng 50 năm ngày thành lập giáo họ Lộ Đức.

Hình ảnh GH. Duy Linh mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời

Hình ảnh Thánh lễ Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác tại giáo họ Duy Linh, thuộc giáo xứ Thánh Tâm BMT

Hạt Chính Tòa : Thông báo

Ngày Tĩnh tâm Linh mục của Giáo Hạt Chính tòa sẽ dời vào Thứ Sáu, ngày 18. 8. 2017

Thư mời của Giáo hạt Chính Tòa

Mời tham dự Ngày Hành Hương Khai mạc Năm Kim Khánh Giáo phận của Giáo Hạt Chính Tòa.

GX. Dũng Lạc : Rửa tội 20 tân tòng

Cha Quản xứ giáo xứ Dũng Lạc An-tôn Vũ Thanh Lịch chủ sự nghi thức Khai Tâm cho 20 anh chị em tân tòng

Giáo khu Phêrô (Giáo xứ Thánh Tâm) Mừng Lễ Bổn Mạng - 2017

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 29.6.2017, tại Nhà thờ Chính tòa Banmêthuột, Giáo xứ Thánh Tâm long trọng cử hành thánh lễ mừng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ: bổn mạng Cha Phụ tá Phaolô Maria Lê Văn Quyền và bổn mạng Giáo khu Phêrô.