Audio

Lễ Truyền Tin

Trình bày: 
Lm Giuse Nguyễn Quốc Loan

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Tân Lập

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Lễ kính THÁNH CẢ GIUSE

Trình bày: 
Lm. Đa Minh Phạm Sỹ Hiện

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Thánh lễ Minh niên Xuân Đinh Dậu - 2017

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Thánh lễ an táng Cha Phêrô Trương Văn Khoa

Trình bày: 
Lm. Đa Minh Phạm Sỹ Hiện

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

GĐ.LBT: Thánh lễ viếng Cha Phêrô Trương Văn Khoa

Trình bày: 
Lm. Đa Minh Phạm Sỹ Hiện

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Bài giảng lễ LBT cầu nguyện cho Lm Phêrô Trương Văn Khoa

Trình bày: 
Lm. Đa Minh Phạm Sỹ Hiện

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Bài giảng Đặt viên đá Nhà thờ Nghi Trung

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.